ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

•Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) Καβάλας ιδρύθηκε το 1927, ως δευτεροβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση και λειτουργεί στα πλαίσια του Νόμου περί Συνεταιρισμών, έχοντας ως μέλη της τους 46 πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς των επαρχιών Καβάλας, Νέστου και Θάσου,εκπροσωπώντας  6.504  μέλη. 
• 
•Η Ε.Α.Σ. Καβάλας συμμετέχει σε 21 Συνεταιριστικές Εταιρείες και Οργανώσεις κατέχοντας μετοχές ονομαστικής αξίας 488.921,50 euro, όπως επίσης και χρεόγραφα 8 (οκτώ) Ανωνύμων Εταιρειών, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, αξίας 358.121,79 euro. Το συνεταιριστικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.070.300,00  euro.
•Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και τήρηση των διαδικασιών παραγωγής και εξασφάλισε το πρότυπο ISO 9002 για την ποιότητα των προϊόντων της: ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, φασόλια, φακές, ρύζι και συγγενή προϊόντα.
•Επένδυσε σε σύγχρονο, αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κτιριακές εγκαταστάσεις, (Εκκοκιστήριο βάμβακος δυναμικότητας 170 τόνων ημερησίως, Εργοστάσιο παραγωγής μιγμάτων ζωοτροφών δυναμικότητας 20 τόνων ημερησίως, Εργοστάσιο τυποποίησης ελαιολάδου και ελιάς "Θρούμπας" Θάσου), αποθηκευτικούς χώρους δημητριακών (4 ξηραντήρια -Silos) και οχήματα και δημιούργησε πρότυπες μονάδες επεξεργασίας τροφίμων. 
 

2013 @ www.freshly.eu All Rights Reserved