ΕΝΩΣΗ ΑΡΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

•Η «ΕΑΣΑΦ» ως Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια τόσο στο εμπόριο των εσπεριδοειδών και της ελιάς που παράγουν τα μέλη της (πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί) όσο και σε ένα πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, προς εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών της.
• Τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει και διακινεί σε αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού 30.000 έως 100.000 τόνους εσπεριδοειδών ανάλογα με τη διαθέσιμη παραγωγή των μελών και ανάλογα με τη ζήτηση και τις τιμές που διαμορφώνονται στις αγορές.
•Η ανάπτυξη της καλλιέργειας των ακτινιδίων ξεκίνησε πριν από περίπου 25 χρόνια. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ήταν στην αρχή λίγες λόγω της αβεβαιότητας που επικρατούσε στην πώληση των προϊόντων και του μεγάλου αρχικού κόστους εγκατάστασης της καλλιέργειας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μεγάλη ανάπτυξη στην εγκατάσταση νέων φυτειών αφενός λόγω της αυξημένης στρεμματικής απόδοσης των ακτινιδίων και αφετέρου λόγω της άριστης προσαρμογής των ακτινιδίων στο μικροκλίμα της Άρτας . Η υψηλή σχετικά υγρασία που επικρατεί στην περιοχή καθώς και το άφθονο και καλής ποιότητας νερό οδηγεί σε υψηλές παραγωγές και σε άριστα εμπορεύσιμους καρπόυς . Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010 καλλιεργήθηκαν 6036 στρέμματα και το 2011 5460 στρέμματα ακτνιδίων , που με μια μέση απόδοση 4000 κιλά το στρέμμα , η παραγωγή της ΕΑΣ Άρτας Φιλιππιάδας αγγίζει τουλάχιστον τους 25.000 τόνους ετησίως. 

2013 @ www.freshly.eu All Rights Reserved