Εθνικός Διεπαγγελματικός Οργανισμός PRODCOM Legume-Fructe

Ο Διεπαγγελματικός Οργανισμός δημιουργήθηκε με βάση την αρχή του ελεύθερου συνεταιρίζεσθαι, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Κανονισμό υπ. Αριθμ. 26, για επιχειρήσεις και οργανισμούς, όπως εγκρίθηκε τροποποίημένη από το νόμο 246/2005, και του νόμου 778/2002 για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις με αντικείμενο τα αγροδιατροφικά προϊόντα, και να αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των μελών της ενώπιον των Δημόσιων Αρχών με σκοπό την ανάπτυξη της φυτοκομίας και της βιομηχανίας τροφίμων στη Ρουμανία, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις και τον ανταγωνισμό. Ο οργανισμός συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία σχετικά με τα παρακάτω:

•Παραγωγή λαχανικών σε θερμαινόμενα θερμοκήπια, παραγωγή φρούτων και μανιταριών, μεταφορά, διάθεση για φύλαξη και διατήρηση με σκοπό την πώληση, βιομηχανοποίηση των λαχανικών,  φρούτων και μανιταριών, καθώς και την εμπορευματοποίησή τους σε νωπή και μεταποιημένη μορφή. Σημαντικό ρόλο παιζει η έρευνα και οι επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογικά μέσα.

•Ο φορέας περιλαμβάνει συνολικά 21 ιδρυτικά και 35 συνεργαζόμενα μέλη που εκπροσωπούν το σύνολο του φάσματος του κλάδου φρούτων-λαχανικών –μανιταριών , αντιπροσωπεύοντας ένα  σημαντικό ποσοστό μιας αγοράς αξίας περίπου  800 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
•Εκπροσωπούμενος από τη Διεπαγγελματική Οργάνωση  «Organizatia Nationala Interprofesionala PRODCOM legume fructe», ο τομέας καλύπτει ένα σημαντικό μέρος της ρουμάνικης γεωργίας , με ποσοστό πάνω από 35%.
•Ο φορέας διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων και μια σύνθετη γεωγραφική εκπροσώπηση από ομάδες παραγωγών, μικρές και μεγάλες φάρμες, φυσικά πρόσωπα,  αποθήκες, εργοστάσια κονσερβοποίησης στο 60% των νομών τις χώρας.
•Έκταση 200 εκταρίων με θερμαινόμενα θερμοκήπια, πάνω από 500 εκτάρια κρύων θερμοκηπίων  και πάνω από 3000 εκτάρια  ηλιακών θερμοκηπίων σε καλλιέργειες κηπευτικών, σημαντικές εκτάσεις οπωροφόρων δένδρων, 30 εργοστάσια κατασκευής κονσερβών με δυναμικότητα 300 χιλιάδων τόνων, ειδικά μέσα μεταφοράς, ειδικές μονάδες τροφοδοσίας με σπόρους, κηπευτικό υλικό, ειδικά υλικά και ύλες του τομέα, ειδικοί υψηλού επίπέδου. 
• Η Διεπαγγελματική Οργάνωση  είναι μέλος της Ομοσπονδίας των παραγωγών της Ρουμανίας, COPA-COGECA  έχοντας αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.
•Την υπάρχουσα στιγμή η παραγωγή λαχανικών στη Ρουμανία καλύπτει ένα ποσοστό της τάξεως του 30 -35% της κατανάλωσης και περίπου ένα 15% στον τομέα των φρούτων. Έχουμε την πρόθεση, μέσω οργανωτικών μέτρων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης να αυξηθεί  τα επόμενα 3 χρόνια στο  70%  στα λαχανικά και  40-50% στα φρούτα.
 
 
 

2013 @ www.freshly.eu All Rights Reserved