Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης νωπών φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά

Τα  προϊόντα είναι τα ευρωπαϊκά νωπά φρούτα (ακτινίδια από την Ελλάδα) και τα ευρωπαϊκά νωπά λαχανικά (ντομάτες και αγγούρια από τη Ρουμανία).

Τα στοχευόμενα κράτη μέλη είναι : Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Γερμανία , Πολωνία.

Η διάρκεια του προτεινόμενου προγράμματος είναι 36 μήνες

2013 @ www.freshly.eu All Rights Reserved