Krajowa Organizacja Międzyzawodowa " PRODCOM Warzywa Owoce ", Rumunia

Krajowa Organizacja Międzyzawodowa powstała na zasadzie swobodnego zrzeszania na mocy Rozporządzenia Rządu nr 26 w sprawie stowarzyszenia i fundacji , zatwierdzonego ze zmianami w ustawie 246/2005 oraz ustawy 778/2002 w sprawie organizacji międzyzawodowych produktów rolno-spożywczych , która reprezentuje interesy członków w kontaktach z władzami publicznymi w celu rozwoju ogrodnictwa i rumuńskiego przemysłu spożywczego na zasadach nowoczesnych i kompetycyjnych. Organizacja łączy wszystkie segmenty, to jest:

•Produkcja warzyw w ogrzewanych szklarniach , sklarniach, na polu, produkcja owoców i grzybów , transport, magazynowanie i przechowywanie w celu sprzedaży , industrializacja warzyw , owoców, grzybów i ich sprzedaż w stanie świeżym i uprzemysłowionym . Ważne miejsce zajmują badania i inwestycje w infrastrukturę , technologię .

• Organizacja PRODCOM Warzywa Owoce ma następującą strukturę:

• 1 . Krajowe Stowarzyszenie Producentów warzyw w szklarniach, solariach i polach - 255 członków
• 2 . Stowarzyszenie Producentów Owoców z  Transilvania - 21 członków
• 3. Stowarzyszenie Producentów Owoców z Mołdawii - 128 członków
• 4 . Narodowe Stowarzyszenie Producentów Grzybów - 33 członków
• 5 . Towarzystwo Romconserv (Krajowe Stowarzyszenie Procesorów konserw owocnych i warzywnych oraz mieszanych ) - 21 członków
•Organizacja jest reprezentowana narodowo , reprezentując cały spektrum łańcucha warzyw, grzybów, owoców, posiadając znaczący procent na rynku około 800 mln euro rocznie .
• Reprezentowany przez Narodową Organizację Międzyzawodową, PRODCOM zajmuje bardzo ważny segment rolnictwa rumuńskiego , ponad 35% .
•Organizacja oprócz szerokiej reprezentacji produktów posiada złożonej reprezentacji geograficznej, posiadając grup producentów , organizacje, małe i duże gospodarstwa rolne , freelancerów , magazynów, zakładów konserw w ponad 60% powiatów kraju.
• 200 ha szklarni ogrzewanych, powyżej 500 ha szklarni i ogrodów nieogrzewanych, powyżej 3000 ha pól uprawionych warzywami , duże obszary drzew owocowych, 30 fabryk konserw o wydajności 300 tysięcy ton , specyficzne środki transportu,  wyspecjalizowane jednostki w dostawy nasion, sadzonek i  surowców specyficznych dla tego sektora, oraz specjalistów wysokiej klasy.

• Organizacja Międzybranżowa jest członkiem Federacji Producentów z Rumunia członkiem COPA-COGECA o reprezentację w Brukseli.
• W dniu dzisiejszy, produkcji warzyw w Rumunii obejmuje średnio 30-35% zużycia i około 15% owoców. Zaproponowaliśmy sobie przez środki organizacyjne, dzięki współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększać w ciągu najbliższych trzech lat odsetek do 70% dla warzyw oraz dla owoców.

2013 @ www.freshly.eu All Rights Reserved